livingthings

Voltasol

Són persones que solen prestar atenció a les coses petites; un gest, una mirada, una llum, una olor, un so, un objecte. Persones que tenen la seva pròpia manera de mirar i de veure,  a qui agrada viure entre sensacions estimulants i crear ambients singulars, espais propis, personals, únics. Persones d'una profunditat emocional que a vegades, potser contagiosa…
i nosaltres tenim la sort d'haver estat contagiats.

L'objectiu de livingthings és provocar emocions, incitar, suggerir, desencadenar una sensació, activar un sentiment, una reflexió, un somriure. I ho fem a través d'objectes que es fan estimar perquè emanen la il·lusió amb què han estat concebuts; peces que posseeixen qualitat d'inspiració i que transmeten, com tot allò creat amb respecte i passió, l'espurna de l'atenció.

livingthings són objectes que parlen. Parlen de  bellesa, proporció, lluminositat, ritme. Parlen de sensibilitat i experimentació, de cultura, d'humor, de màgia. Parlen d'idees i de conceptes, de formes de pensar i de maneres de viure. Però sobretot, parlen dels seus propietaris.